حمایت از کالای ایرانی
چاپ
انگلیسی activated sludge tank with circulating flow
آلمانی Belebungsgraben [m.]
فرانسوی bassin à boue activée avec écoulement circulant [m.]
عربی خندقُ التهوية والتنشيط
فارسی مخزن لجن فعال (مخزن هوادهی ) با چرخش جریان لجن فعال
توضیحات
مجموعه فاضلاب
مرجع وب سایت arabterm.org
تصویر فاقد تصویر
اعتبار لغت